ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม
  ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเมียนมาร์
ประเทศกัมพูชา ประเทศสิงคโปร์
  ประเทศบรูไน ประเทศไทย
 


>>เข้าสู่ระบบ สารสนเทศข่าวอากาศการบิน<<  >> ระบบอินทราเน็ต Intranet <<

                                                                                                                                             Mobile phone

ข่าวล่าสุด กด F5 หรือ กด
 

 News   ..ข่าวประชาสัมพันธ์

WEATHER MAP

แผนทีอากาศ

0000 UTC

0600 UTC

1200 UTC

1800 UTC


แผนที
ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง

0000

1200

 

แผนทีอากาศลมชั้นบน ระดับหลัก

แผนทีอากาศลมชั้นบน ระดับรอง

แผนทีอากาศแสดงรายละเอียด Detail

0000UTC

0300UTC

0600UTC

0900UTC

1200UTC

1500UTC 1800UTC 2100UTC

 

แผนภูมิเทอร์โมไดนามิกส์

48327

48407

48453

48565

48568

     
     
     

 

PUBLIC RELATION
RTAF

AWSS

       
   

 

 

 RTAF NEWS

:: ประชาสัมพันธ์ ::

 

  บริการข้อมูลข่าวอากาศ
Weather Network  

 

   เรดาร์ตรวจอากาศ